Despre ASOCIAŢIA Simar

ISTORIC

SOCIETATEA INGINERILOR MECANICI AGRICOLI DIN ROMANIA a luat fiinţă pe data de 25 mai 1990 în urma şedinţei ADUNĂRII GENERALE DE CONSTITUIRE, fiind înregistrată la Tribunalul sectorului 1 Bucureşti prin Hotărârea judecătorească nr. 1818/28.06.1990.

 

DEFINIRE

SIMAR este persoană juridică de drept privat neguvernamentală, apolitică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului 26/2000.

Asociaţia este constituită pe durată nelimitată. Ea funcţionează pe baza prezentului statut şi dispune de mijloace materiale şi financiare proprii.

SIMAR este o organizaţie profesională cu membrii persoane fizice şi juridice, care îi recunosc statutul şi doresc să-şi aducă contribuţia la realizarea obiectivelor sale. Numărul membrilor este nelimitat.

 

SCOP

Scopul constituirii SIMAR este întărirea autorităţii şi prestigiului profesiei de inginer mecanic agricol şi a altor specializări focalizate pe învăţământ, cercetare, dezvoltare, inovare, construcţia, exploatarea echipamentelor tehnice pentru agricultură, industrie alimentară, energie regenerabilă, inginerie agricolă, dezvoltare rurală, şi apărarea intereselor profesionale şi sociale ale inginerilor.